Lai sāktu izmantot MakeCommerce piedāvātos pakalpojumus:
1. Pārliecinies, ka mājaslapa atbilst visām zemāk redzamajām prasībām.
2. Iepazīsties ar mūsu cenrādi.
3. Aizpildi mūsu reģistrācijas formu!
4. Gadījumā, ja visas prasības vēl nav izpildītas, mēs varam izveidot testa kontu.

Ja Jūsu bizness pārdod preces, lūdzu, iepazīstieties ar prasībām tirgotājiem.

Lai sāktu izmantot Make Commerce piedāvātos pakalpojumus, Jūsu mājaslapai ir jāatbilst sekojošām prasībām:

 1. Uzņēmuma nosaukumam, reģistrācijas numuram, adresei, e-pasta adresei, tālruņa numuram un klientu servisa kontaktinformācijai ir jābūt viegli atrodamai.
  – Uzņēmuma nosaukumam, reģistrācijas numuram, adresei un kontaktinformācijai ir jābūt viegli atrodamai ( Piem. sadaļā “Kontakti”).
 2. Pakalpojumi ir skaidri aprakstīti.
  – Visiem pakalpojumiem jābūt skaidri un nepārprotami aprakstītiem, lai klientam ir zināma pakalpojuma būtība un detaļas.
  – Ja mājaslapa ir vairākās valodās, visām valodu versijām jābūt pareizi pārtulkotām.
  – Pakalpojumu apraksts nedrīkst ievērojami atšķirties starp dažādām mājaslapas valodas versijām.
 3. Skaidri aprakstīti noteikumi – vispārīgie pakalpojuma sniegšanas noteikumi par pasūtījuma veikšanu, apmaksu, piegādi un atgriešanu.
  Mājaslapā jāiekļauj saite uz noteikumu sadaļu.
  Noteikumos ir jāiekļauj visas būtiskākās detaļas par pakalpojumu, piemēram, vietu, laiku utt., kas klientam jāzina pakalpojuma izmantošanas laikā.
  Noteikumos jāiekļauj informācija par to, kā klients var atteikties no līguma un/vai pakalpojuma, un kā notiek naudas atgriešana.
  Ja kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams atteikties no pakalpojuma, tam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam, vēlams ar atsaucēm uz tiesību aktiem.
 4. Noteikumos pieejama informācija par maksājumu veidiem un norēķinu valūtu.
  Mājaslapā ir jābūt skaidri aprakstītiem maksājumu veidiem un norēķinu valūtai.
  Maksājumu veidos ietverts MakeCommerce kā pakalpojumu sniedzējs maksājumiem un ir pieejams MakeCommerce links www.makecommerce.lv. Ieteicams, lai saiti ir iespējams atvērt jaunā logā.
  Ir labi darīt zināmu, ka maksājumi, kas veikti, izmantojot MakeCommerce, tiek aprēķināti eiro un no Klientu kontiem noņemtās pasūtījuma summas arī ir eiro (izņemot, ja darījumu veikšanai tiek izmantota cita valūta – pieejama tikai karšu maksājumiem).
 5. Atsevišķa saite mājaslapā uz sadaļu Privātuma politika.
  Privātuma politikai ir viegli piekļūt no pakalpojumu sniegšanas noteikumiem caur saiti. Piemēram, mājaslapā ir saites uz pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, piegādes un apmaksas noteikumiem, kā arī Privātuma politiku.
  – Tajā izskaidrots, kādus klienta datus uzņēmums ievāc un kādam mērķim, kā arī apraksts par to, kā ir iespējams atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Privātuma politikā ir aprakstīta datu pārvaldības metode un vienošanās par personas datu apmaiņu ar trešajām personām.
  – Attiecībā uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, lūdzu, iekļaujiet savā privātuma politikā šādu informāciju: “Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.”
 6. Klientiem ir jādod iespēja izlasīt un apstiprināt visus noteikumus pirms maksājuma izpildīšanas!
  – Pirms maksājuma izpildīšanas, klientam ir jādod iespēja viegli atrast noteikumus pašā mājaslapā un pirkuma apstiprināšanas brīdī.
  – Check-out lapā, klientiem ir jābūt iespējai apstiprināt to, ka tie ir iepazinušies ar noteikumiem.
  – Situācijā, ja mājaslapā sniegtie pakalpojumi tiek iegādāti, izmantojot trešās puses platformu (piemēram, rezervēšanas sistēmu), klientam ir jābūt pieejamiem trešo pušu Noteikumiem un nosacījumiem vai jāiekļauj tieša saite uz tiem.
 7. Izstrādāta un funkcionējoša mājaslapa.
  Visiem piedāvātajiem pakalpojumiem ir skaidri apraksti.
  – Nav nevienas nestrādājošas lapas (Piem. “Lapa nav atrasta”), un visas valodu versijas ir pareizi pārtulkotas.
  – Produktu un pakalpojumu apraksti nevar atšķirties starp citām mājaslapas valodu versijām.
  – Mājaslapai nav jābūt publiskai (to var aizsargāt ar paroli utt.), taču, lai apstiprinātu, ka tīmekļa lapa atbilst visām nepieciešamajām prasībām, ir jānodrošina piekļuve MakeCommerce.
 8. Jums jābūt gataviem izskaidrot sava pakalpojumu būtību un detaļas, kā arī iespējas to sniegt.
  Ja būs nepieciešams, pakalpojumu sniedzējam jābūt gatavam izskaidrot pakalpojuma būtību un spējas to sniegt.

Piesakies jau tagad!