Lai sāktu izmantot MakeCommerce piedāvātos pakalpojumus:
1. Pārliecinies, ka Tavs internetveikals atbilst visām zemāk redzamajām prasībām.
2. Iepazīsties ar mūsu cenrādi.
3. Aizpildi mūsu reģistrācijas formu!

Lai sāktu izmantot Make Commerce piedāvātos pakalpojumus, Tavam internetveikalam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

 1. Uzņēmuma nosaukumam, adresei, e-pasta adresei, tālruņa numuram un klientu servisa kontaktinformācijai ir jābūt viegli atrodamai!
  – Uzņēmuma nosaukumam, adresei un kontaktinformācijai ir jābūt viegli atrodamai ( Piem. sadaļā “Kontakti”).
 2. Skaidri un nepārprotami preču un pakalpojumu apraksti (vēlams ar bildēm)!
  – Visām precēm un pakalpojumiem jābūt pievienotiem skaidriem un nepārprotamiem aprakstiem.
  – Precēm jābūt skaidri norādītām specifikācijām, to skaitā izmēram, svaram, materiālam un krāsai, ja iespējams.
  – Preču un pakalpojumu apraksts nedrīkst ievērojami atšķirties starp dažādām mājaslapas valodas versijām.
 3. Pieejama informācija par maksājumu veidiem un norēķinu valūtu!
  – Mājaslapā ir jābūt skaidri aprakstītiem maksājumu veidiem un norēķinu valūtai.
  – Visiem darījumiem caur Maksekeskus AS, norēķinu valūta ir Eiro.
 4. Skaidri aprakstīti noteikumi – vispārīgie lietošanas noteikumi par pirkumu veikšanu, apmaksu, piegādi un atgriešanu!
  – Mājaslapā jāiekļauj saite uz noteikumu sadaļu.
  – Noteikumos ir jāiekļauj pirkumu veikšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas noteikumi.
  – Ja kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams veikt preču atgriešanu, tam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam.
  – Pieejama informācija par piegādes veidiem un laikiem un norādīts maksimālais piegādes laiks.
  – Ja pie apmaksas piedāvājat ievadīt atlaižu kupona kodu, tad noteikumos ir jābūt atrunai, kas ir atlaižu kodi, kur tos var iegūt un kā izmantot.
 5. Atsevišķa saite mājaslapā uz sadaļu Privātuma politika!
  – Tajā izskaidrots, kādus klienta datus uzņēmums ievāc un kādam mērķim, kā arī apraksts par to, kā ir iespējams atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
  – Attiecībā uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, lūdzu, iekļaujiet savā privātuma politikā šādu informāciju: “Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
 6. Klientiem ir jādod iespēja izlasīt un apstiprināt visus noteikumus pirms maksājuma izpildīšanas!
  – Pirms maksājuma izpildīšanas, klientam ir jādod iespēja viegli atrast noteikumus pašā mājaslapā un pirkuma apstiprināšanas brīdī.
  – Check-out lapā, klientiem ir jābūt iespējai apstiprināt to, ka tie ir iepazinušies ar noteikumiem.
 7. Izstrādāts un funkcionējošs internetveikals!
  – Preces/pakalpojumi  ir uzrādīti un pieejami.
  – Nav nevienas nestrādājošas lapas (Piem. “Lapa nav atrasta”), un visas valodu versijas ir pareizi pārtulkotas.
  – Produktu un pakalpojumu apraksti nevar atšķirties starp citām mājaslapas valodu versijām.
 8. Tev ir jābūt gatavam uzrādīt preču pirkuma dokumentus vai sadarbības līgumus, ja:
  – Tavā internetveikalā ir preces, kas tiek tālāk pārdotas, importētas un/vai pieder kādam partneruzņēmumam.
 9. Autortiesību marķēšana (piemēram, © Tavs veikals, SIA)
 10. Tavs uzņēmums nedrīkst būt iekļauts Latvijas un Igaunijas Nodokļu un Muitas pārvaldes parādnieku sarakstā.

 

Ja Tavs internetveikals neatbilst kādām no prasībām, neuztraucies! Mēs Tev varam pieslēgt testa kontu, lai piekļūtu mūsu testa videi.