AS MAKSEKESKUS UN MAKSEKESKUS AS LATVIJAS FILIĀLES PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināts: 25.05.2018

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīti vispārējie principi un vērtības, ko AS Maksekeskus ievēro, apstrādājot personas datus. Mēs respektējam ikviena tiesības uz savu personas datu aizsardzību un mēs ļoti nopietni uztveram personas datu aizsardzību.

1. Par mums

AS Maksekeskus („Maksekeskus”, „Mēs”, „Mums” vai „Mūsu”) piedāvā dažādus maksājumu risinājumus e-tirgotājiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt ērtu un inovatīvu pakalpojumu, kas ļauj e-tirgotājiem ietaupīt laiku un naudu, izmantojot automatizētas maksājumu sistēmas, un padarīt iepirkumu procesu ērtāku un efektīvāku klientiem. Mēs esam Luminor Bank AS piederošs uzņēmums. Mums ir maksājumu iestādes darbības licence, un mūs uzrauga Finanšu uzraudzības iestāde.

2. Personas dati, personas datu apstrāde

Mēs apstrādājam personas datus, kā daļu no ikdienas saimnieciskās darbības. Atkarībā no konkrētajām attiecībām mēs varam būt personas datu apstrādātājs vai pārzinis. Kā apstrādātājs mēs saņemam personas datus no mūsu partneriem, galvenokārt e-tirgotājiem. Kā pārzinis mēs saņemam personas datus tieši no datu subjekta („tevis” vai „jums”). Pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Ja mēs apstrādājam personas datus kā pārzinis, tad mēs informēsim jūs mūsu Privātuma paziņojumā par jūsu personas datu apstrādes mērķi, jūsu tiesībām, mūsu pienākumiem un atbildību attiecībā par personas datu apstrādi. Ja mēs apstrādājam personas datus kā apstrādātājs, tad mēs ievērosim pārziņa sniegtos rakstiskos norādījumus.

3. Personas datu apstrādes principi

Mēs respektējam katras personas tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu sniegtie un apkopotie personas dati paliek aizsargāti un konfidenciāli.

Mēs apstrādājam personas datus likumīgi, t. i., vienmēr ir juridisks pamats personas datu apstrādei.

Mēs skaidri definējam personas datu apstrādes mērķus, mēs tos darām zināmus atbilstošā veidā pirms apstrādes un apstrādājam personas datus tikai šiem mērķiem.

Mēs apkopojam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas attiecas uz apstrādes mērķi.

Mēs īstenojam dažādus pasākumus (fiziskus, tehniskus, organizatoriskus), lai aizsargātu personas datus no nelikumīgas vai neatļautas iznīcināšanas, zaudēšanas, izmainīšanas, atklāšanas, izpaušanas, iegūšanas vai nesankcionētas piekļuves tiem.

Ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz personas piekrišanu, piekrišanas pieprasījumam jābūt skaidri atšķiramam, saprotamam un skaidri formulētam. Mēs paziņosim, un mēs atzīstam, ka piekrišanu vienmēr var atsaukt.

Mēs regulāri novērtējam ar personas datu apstrādi saistītos riskus un veicam atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

Saskaņā ar likumu prasībām mums var pieprasīt atklāt jūsu personas datus vai sniegt iestādēm vai uzraudzības iestādēm piekļuvi tiem.

Mēs varam pārsūtīt personas datus mūsu apstrādātājiem, ja tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti.

Mēs pieprasām un mēs sagaidām, ka mūsu līgumpartneri būs uzmanīgi, apstrādājot personas datus, lai novērstu personas datu neatļautu izpaušanu vai nepareizu izmantošanu un apstrādātu personas datus godīgi un likumīgi.

Mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik to prasa likums vai līgumi, vai tas ir nepieciešams mūsu biznesa aktivitātēm. Personas datu uzglabāšanas perioda beigās mēs dzēsīsim personas datus neatgriezeniski.

Privātuma politikā noteikto prasību ievērošana ir neatņemama mūsu ikdienas darbību, pakalpojumu un procesu, kā arī mūsu attīstības sastāvdaļa.

Mums ir iekšējie noteikumi („Iekšējie noteikumi”), lai nodrošinātu atbilstību konfidencialitātes politikā noteiktajām prasībām. Mēs saprotam, ka iekšējo noteikumu ievērošana notiek caur mūsu darbiniekiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, un mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai mūsu darbinieki būtu informēti par Iekšējo noteikumu prasībām. Mēs sagaidām, ka visi mūsu darbinieki ievēros privātuma prasības.

4. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un pastāvīgas sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē. Sīkdatnes ir mazi datu faili, kurus mūsu vietne saglabā jūsu viedajā ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni.

Sesijas sīkdatnes tiek ģenerētas laikā, kad jūs apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni (t. i., kamēr mūsu tīmekļa vietnes sesija ir aktīva). Mēs nesaglabājam sesijas sīkdatnes.

Pastāvīgās sīkdatnes tiek ģenerētas, kad izvēlaties izmantot iespēju saglabāt savus personas datus vienkāršā norēķināšanās risinājumā mūsu tīmekļa vietnē. Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, lai nodrošinātu jums vienkāršu norēķināšanās risinājumu un padarītu e-iepirkšanos ērtāku jūsu izvēlēto tirgotāju tīmekļa vietnēs.

5. Jūsu tiesības

Jums ir kontrole pār jūsu personas datiem, un tādēļ jums ir tiesības piekļūt jūsu personas datiem, tiesības pieprasīt mums labot personas datus, tiesības tikt aizmirstam, tiesības uz personas datu apstrādes ierobežojumiem, tiesības uz personas datu pārnesamību un tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības sazināties ar Maksekeskus saistībā ar iepriekš minētajām tiesībām (6. punkts).

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā attiecībā uz mūsu darbībām, kas saistītas ar personas datu apstrādi. (www.aki.ee).

6. Mūsu kontaktinformācija

Maksekeskus kontaktinformācija atrodama tīmekļa vietnē https://maksekeskus.ee/kontakt/ vai https://makecommerce.lv/kontakti. Mūsu datu aizsardzības inspektora e-pasta adrese ir

7. Privātuma politikas atjaunināšana

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt privātuma politiku. Pašlaik spēkā esošā privātuma politika ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.